Foto © museum 't Olde Maat Uus in Giethoorn

Rechtstreeks van de boerderij

"Onze biologische boerderij bevindt zich aan de rand van het grootste laagveen moeras van Europa, Nationaal Park Weerribben-Wieden. Van oudsher komen hier veel boerenlandvogels voor. Deze vogels nemen drastisch in aantal af. Daarom zorgen wij voor bloemrijke weides waar niet alleen onze koeien heerlijk kunnen grazen maar ook boerenlandvogels rustig kunnen broeden en hun kuikens veilig kunnen opgroeien. Onze koeien lopen zoveel veel mogelijk buiten. Het werken met vee in de natuur en de verschillende seizoenen maakt het boerenleven afwisselend. Geen dag is hetzelfde. Wij werken volgens biologische richtlijnen. Zo gebruiken wij geen kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen en krijgen onze koeien uitsluitend biologisch voer. Ik ben trots op onze koeien en de heerlijke ambachtelijke zuivel producten die wij dagelijks produceren."

         


Biologisch

"Onze producten zijn van biologische kwaliteit. Bij de productie van onze zuivel houden wij rekening met flora en fauna. Zo gebruiken wij geen kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. Onze koeien krijgen volop de ruimte en krijgen uitsluitend biologisch voer. Wij produceren onze ambachtelijke zuivel zonder toevoeging van synthetische conserveringsmiddelen, geur-, kleur- en smaakstoffen. Omdat wij voldoen aan de strenge wettelijke eisen die gelden voor biologische producten mogen wij het Eko-keurmerk en het 'Groene Blaadje' dragen. Deze keurmerken staan in Nederland onder controle van Skal en garandeert de biologische herkomst van een product. Skal is de onafhankelijke controle-instantie voor biologische producten die als enige door de Nederlandse overheid is erkend."

Skal nummer 006756


Vogelbescherming

"De biologische zuivel van Ût Giethoorn voldoet aan strenge criteria voor boerenlandvogels die opgesteld zijn door Vogelbescherming Nederland. Onze zuivel mag daarom dan ook het logo van Vogelbescherming Nederland dragen. Wat hebben boerenlandvogels te maken hebben met zuivel? Veel! Door schaalvergroting in de landbouw zijn veel vogels verdwenen, die op de boerenerven en in weilanden broeden en hun voedsel zoeken. Daardoor wordt er in de Nederlandse weides steeds minder gefloten. "Zorg voor Rijke weides en red de boerenlandvogel", zegt Vogelbescherming Nederland daarom. Ût Giethoorn is het daarmee eens. Samen met Vogelbescherming Nederland zorgen wij voor bloemrijke weides vol vlinders en bijen, waarin niet alleen onze koeien heerlijk kunnen grazen maar ook de kenmerkende Nederlandse boerenlandvogels en hun kuikens goed gedijen. In een periode van 5 jaar gaat het aantal hectare weidegrond dat voldoet aan de strenge normen van Vogelbescherming omhoog van 20 naar 33%. Maatregelen die wij nemen zijn stimuleren van kruidenrijk grasland, vernatting, behoud en herstel van streekeigen landschapselementen en broedgelegenheid op en rondom het erf. Hiermee worden weidevogels en andere boerenlandvogels gered!"

Uut Giethoorn

"Onze boerderij ligt aan de rand van het dorp Giethoorn wat bekend is door zijn 176 bruggetjes en de vele waterwegen. Ons dorp wordt daarom ook wel eens 'Hollands Venetië' genoemd. Giethoorn was oorspronkelijk een nederzetting van veenontginners. Het hierbij gewonnen turf werd doorgaans gebruikt als brandstof. Door de vervening ontstonden plassen en meren. Om de turf te vervoeren groef men namelijk vaarten en sloten. De huizen en boerderijen zijn hierdoor als het ware op eilandjes gebouwd. Op de voorkant van onze producten staat een foto uit 1959 met daarop Harm de Lange afgebeeld met zijn vader Klaas. Tot 1967 werden bij ons in Giethoorn de koeien met de hand gemolken. Wegen waren er nog nauwelijks. Daarom gebruikte men meestal de boot als transportmiddel. Als de koeien buiten in de wei liepen werden daarom de melkbussen per boot vervoerd."